dimecres, 14 de juliol de 2010

Web Quests

Les webquests són activitats presentades als alumnes en format web.

A aquestes activitats es planteja la realització d’una tasca de caire divers (documentació sobre un tema, disseny d’un objecte, realització d’un joc, teatralització...), per la qual els alumnes han de cercar informació a internet.

Les webquests acostumen a tenir aquests apartats:

. Introducció per presentar l’activitat.
. Descripció de les tasques a fer.
. Procés detallat del desenvolupament d’aquestes tasques, que inclou els recursos d’Internet a on buscar informació.
. Criteris i plantilles d’avaluació.
. Guia per arribar a extreure una conclusió.

Podem fer servir una webquest ja elaborada o fer la nostra amb un editor de pàgines web (o amb un editor especial de webquest, que en realitat es tracta d’una plantilla).

L’Escola Oberta del XTEC disposa d’un catàleg de webquest per les diferents matèries i nivells educatius.¡

Secundària
Batxillerat

La Comunitat Catalana de Webquest també disposa d’un variat catàleg de webquests.

diumenge, 26 d’abril de 2009

Llibres digitals

L'IMAE del Departament d'Ensenyament ha engegat un projecte anomenat Gratuïtat del llibre de text – Format digital, amb les consideracions següents:
La potència del format digital que és el que ens porta el “vent de la història”; format digital vol dir reduccions de preu, augment de funcionalitat, més facilitat d'accés, possibilitat de personalització, etc.
Baixos preus dels PCs portàtils: una finestra al món en el qual els nostres alumnes hauran de trobar el seu camí, que s’obre per un preu molt inferior al que aquest nois i noies gasten avui en telefonia mòbil.
Els llibres de text en format digital ja estan disponibles i a preus per alumne molt competitius. Això permet plantejar que els llibres de text, com a tals, siguin gratuïts per als alumnes (Cost de les llicències a càrrec del Departament).
L'editorial Digital Text disposa de llibres digitals per diferents matèries que es poden veure en part.

dilluns, 9 de febrer de 2009

Videos XTEC

Per poder allotjar videos al XTEC es pot fer des del Gestor de Publicació.

La capacitat de disc assignada és de 200 Mb i permet la pujada i visualització de videos en format "rm" (Editats amb l'Estudio8).

dimarts, 20 de gener de 2009

Cables de red

En Trucos Windows hemos visto este interesante artículo que explica como construir un cable de red normal y uno cruzado para la conexión directa de dos ordenadores.

Un cable cruzado es aquel en el que los extremos tienen una configuracion diferente. El cable cruzado, como su nombre indica, cruza las terminales de transmision de un lado para que llegue a recepcion del otro, y la recepcion del origen a transmision del final.

dissabte, 5 de juliol de 2008

13è concurs de webs de ciències

Al concurs de webs de ciències es pot presentar qualsevol alumne que, individualment o en grup, hagi elaborat una pàgina web estàtica, un bloc, una wiki, un llibre de la Prestatgeria digital o fins i tot un portal temàtic de la Viquipèdia sobre temàtica científica.

El termini per a la inscripció en el concurs és el 6 d’octubre de 2008 i les pàgines creades s’hauran de trametre al servidor abans del 27 d’octubre però es podran fer modificacions fins al 5 de novembre.

A aquesta adreça es poden consultar les webs guanyadores del 12è concurs.

dijous, 26 de juny de 2008

Xarxa Eduroam

Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, oferint connectivitat 'wifi' en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que hi estan adherides. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.

La connexió d'un usuari a la xarxa sense fils de la institució visitada (sempre que aquesta participi a Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa sense fils de la pròpia institució d'origen de l'usuari: el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució d'origen, i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa.

La XTEC participa en el projecte d'Eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants també a Eduroam, mitjançant la coordinació del CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions participants en el projecte.

Per accedir a un punt inalambric de la xarxa Eduroam cal que feu servir les mateixes credencials (identificador i contrasenya) que les que utilitzeu per accedir al correu.

Per a configurar el vostre ordinador consulteu la guia que trobareu a: www.xtec.cat/eduroam/config.

Certificació telemàtica d'activitats de formació

Per poder accedir al registre de les diferents activitats de formació i, si convé, imprimir els certificats es pot anar a l'espai de formació a l'apartat certificats.