dissabte, 26 de maig de 2007

Accès a les impressores

Per poder accedir als diferents elements de la xarxa que tenen IP, al navegador hem de anar a "Eines", "Opcions d'internet", "Connexions", "Configuració de LAN", i una vegada aquí, treure l'opció de "Servidor proxy".

Ara ja podem escriure la IP directament a la finestreta de la barra de navegació i podrem obrir la pàgina de configuració d'aquests aparells: impressores i antenes wireles.

A les impressores de xarxa hi ha una tecla o combinació de tecles que ens permeten veure la configuració de la mateixa. Ens apareixera quina és la seva IP. Amb aquesta IP podrem accedir-hi.

Página de configuració de la HP2200.

Página de configuració de la HP2550.

Espai per modificar la seva IP.

Pàgina d'administració de les antenes AP.

Pàgina de configuració d'una altra antena AP.