dijous, 28 de febrer de 2008

Congelar un ordinador - I

Per començar s'ha de fer una partició del disc dur per tal de posar els documents a un lloc a on no hi estigui congelat, i deixar la partició del sistema operatiu i els programes disponible per congelar amb el Deep Freeze. El programa que farem servir per crear aquesta partició és el Partition Magic. L'hem d'instal·lar a l'ordinador. Del procés que es mostra a continuació, el que importa és la seqüencia, és possible que el que es vegi en quant a particions, mides, etc. no sigui el mateix que el que es veu a les imatges que hem adjuntat.

Una vegada instal·lat, obrim el programa i fem clic sobre l'opció "Crear nueva partición".

Després fem clic sobre "Siguiente".

Després es assegurem que l'opció sigui "No".

Treballant sobre Windows XP prendrem l'opció "NTFS" pel tipus d'arxius.

Després seleccionarem l'opció "Lógica" del tipus de partició.

A continuació l'hem de dir a on hem de posar la partició. El programa, de fet, ens suggereix que ho fem a continuació de la darrera partició feta, però es pot modificar, amb un clic de ratolí.

A continuació li hem de dir d'on volem agafar l'espai per fer la nova partició.

A continuació li hem de dir quina mida volem que tingui la partició (La seva suggerencia acostuma a ser encertada) No cal indicar una etiqueta.

Ens demana una confirmació de les dades de la partició.

Per acabar li diem que faci tot el que li hem anat especificant.