dijous, 26 de juny de 2008

Pàgines personals a la XTEC

Per poder disposar d'un espai web, una intranet, un moodle o accedir als serveis de video de forma personal, ens hem d'adreçar als administradors de la XTEC amb els formularis que es poden trobar a la pàgina d'atenció a l'usuari.