dilluns, 9 de febrer de 2009

Videos XTEC

Per poder allotjar videos al XTEC es pot fer des del Gestor de Publicació.

La capacitat de disc assignada és de 200 Mb i permet la pujada i visualització de videos en format "rm" (Editats amb l'Estudio8).